Օգտատերեր

Mobile ID գործիք է, բջջային հեռախոսի միջոցով անձը նույնականացնելու և փաստաթղթերը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատելու՝ առանց հատուկ սարքավորումների և նույնականացման քարտի, որը օգտատերերին հնարավորություն կտա.

  • Անվտանգ և պարզ գործածության
  • Ցանկացած մոդելի բջջային հեռախոսով կիրառելիության
  • Պետական և մասնավոր ծառայություններից առցանց օգտվելու հնարավորություն խիստ նույնականացման միջոցով
  • Խիստ նույնականացում պահանջող տարատեսակ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն բջջային հեռախոսի միջոցով
  • Մասնավոր սեկտորում խիստ նույնականացում պահանջող լրացուցիչ ծառայությունների մատակարարման հնարավորություն ապագայում
  • Պետական կառույցներ այցելելու ժամանակի խնայում: