Mobile ID-ն գործիք է բջջային հեռախոսի միջոցով անձը նույնականացնելու և փաստաթղթերը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատելու՝ առանց հատուկ սարքավորումների և նույնականացման քարտի:
Mobile ID-ին հնարավորություն է տալիս անցնել նույնականացում և ստորագրել ցանկացած անհրաժեշտ փաստաթուղթ անկախ գտնվելու վայրից:
Այո, պետք է ունենալ նույնականացման քարտ, այն էլ պարտադիր վավերականության ժամկետի մեջ:
Կոմերցիոն գործարկման ժամանակ նախատեսվում է, որ Mobile ID ծառայությունը հասանելի լինի բջջային կապի բոլոր օպերատորների բաժանորդների համար: